Informacje prasowe

W Kopalni „Darkov“ doszło w nocy ze środy na czwartek do tragedii

 

OSTRAWA (8 stycznia 2009) – W Kopalni Węgla Kamiennego „Darkov“ w zagłębiu ostrawsko-karwińskim w Czechach doszło w nocy ze środy na czwartek do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego zmarł czterdziestodwuletni sygnalista podszybia, tj. pracownik, który pod ziemią zapewnia transport osób i materiałów w szybie wyciągowym.

 

Pracownik został z dotąd nie znanych przyczyn pochwycony między klatkę wyciągową i urządzenia szybowe, wskutek czego doznał obrażeń ciała, które spowodowały jego śmierć. Do wypadku doszło na X poziomie kopalni, mniej więcej 900 metrów pod ziemią.

 

Przyczyny nadzwyczajnego wydarzenia bada obecnie komisja fachowców, składająca się z przedstawicieli Obwodowego Urzędu Górniczego w Ostrawie, Policji RC, kierownictwa kopalni i spółki węglowej OKD oraz związkowców.

Atrakcje