Informacje prasowe

W Kopalni „Pasków” doszło w poniedziałek po południu do śmiertelnego wypadku

OSTRAWA (6 sierpnia 2012 r.) – W podziemiach Kopalni „Pasków” w Starziczu doszło w poniedziałek po południu do wypadku, podczas którego zmarł czterdziestoczteroletni pracownik firmy zewnętrznej.

 

Do nieszczęśliwego wypadku doszło z dotąd nie znanych przyczyn na krótko przed godziną trzecią po południu mniej więcej 1100 metrów pod powierzchnią ziemi podczas prac związanych z drążeniem chodnika. Pomimo szybkiej interwencji lekarzy z Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego pracownika nie udało się uratować. 

 

„Rodzinie i bliskim Zmarłego Kolegi pragnę wyrazić w imieniu swoim i wszystkich współpracowników nasze kondolencje“ - przekazał dyrektor Kopalni „Pasków” Vladislav Szmek.

 

Powody nadzwyczajnego zdarzenia bada komisja specjalistów złożona z przedstawicieli Obwodowego Urzędu Górniczego w Ostrawie, kierownictwa Kopalni „Pasków”, spółki OKD i związkowców przy współpracy z Policją RC.

 

 

 

Vladislav Sobol

rzecznik, OKD, a.s.

Atrakcje