Informacje prasowe

W OKD doszło do zmian w kompetencjach członków managementu

W OKD doszło do zmian w kompetencjach członków managementu

OSTRAWA (27 sierpnia 2012) – Management spółki węglowej OKD doznał częściowych zmian. Nową dyrektor personalną została Jarmila Ivánková, która jednocześnie nadal pełni funkcję dyrektor finansowej. Na stanowisku szefa zespołu ds. personalnych zastąpiła Radima Tabáška, który może się obecnie w pełni skoncentrować na funkcji dyrektora ds. rozwoju zagłębia.

Jarmila Ivánková (45 lat) skończyła studia kierunku ekonomika przemysłu na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VŠB-TUO). Później pracowała na stanowiskach kierowniczych w dawniejszych spółkach córkach OKD, np. OKD, Spółka Budownictwa Górniczego, lub OKD, Restrukturyzacja.

„Spółka OKD zainaugurowała w ostatnich latach nadzwyczajne zmiany, które znajdują odbicie także w pracy personalnej. Nacisk na bezpieczeństwo pracy, program ciągłej poprawy czy też odbudowa górniczego szkolnictwa zawodowego, to działania, które chciałabym popchnąć jeszcze kawałek do przodu“ - powiedziała Jarmila Ivánková.

Radim Tabášek (45 lat) po skończeniu studiów kierunku miernictwa górniczego na Wydziale Górniczo-Geologicznym Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego Ostrawa spędził prawie całe życie zawodowe w OKD, w ostatnich latach pełnił funkcję dyrektora ds. rekultywacji i dyrektora personalnego.

„Spółka OKD ma przed sobą kilka celów, których realizacja jest związana nie tylko z przyszłością naszej firmy, ale całego regionu. Powstanie nowego stanowiska jest dowodem na to, jak ważne są dla nas projekty poszerzenia wydobycia w nowe rejony i jednocześnie odpowiedzialne podchodzenie do spraw rekultywacji“ - powiedział Radim Tabášek.


Vladislav Sobol
rzecznik OKD i Fundacji OKD

Atrakcje