Informacje prasowe

W OKD startuje pilotażowa część projektu ciągłej poprawy

Ostrawa (14 października 2009) – Po wykonanej analizie spółka węglowa OKD zainaugurowała część implementacyjną projektu Continuous Improvement – systemu ciągłej poprawy, opartego o inicjatywę i wnioski pracowników.  Od projektu spodziewa się przede wszystkim dalszego wzrostu bezpieczeństwa, poprawy warunków pracy, a także obniżenia energo- i materiałochłonności produkcji. Dobre pomysły firma nagrodzi finansowo.

 

„Continuous Improvement umożliwi pracownikom zgłaszać wnioski w sprawie poprawy i następnie swe pomysły w zespołach roboczych zrealizować. Oczekujemy, że projekt pilotażowy systemu ciągłej poprawy przyniesie w szczególności ułatwienie codziennej pracy górników i pozostałych pracowników oraz zwiększenie bezpieczeństwa” wytłumaczył Ján Fabián, wiceprezes zarządu OKD.

 

Celem kadry kierowniczej OKD jest znaleźć przy pomocy pracowników prostych i częściowych ulepszeń, które pomogą w praktyce. Korzystne jest, że pomysły będą nadchodzić od samych pracowników, którzy znają swoje miejsce pracy najlepiej i mogą najłatwiej znajdywać możliwości poprawy.

 

„Continuous Improvement mógłby stać się jednym z podstawowych instrumentów, które mogą nam pomóc w długofalowym podnoszeniu efektywności pracy w OKD, i co za tym idzie, dają gwarancje perspektywicznego zatrudnienia dla naszych pracowników. Nie wątpię, że większość ludzi przyjmie to także jako możliwość osobistegu udziału w ulepszaniu pracy w spółce“ dodał Fabián.

 

W projekcie nie brakuje czynnika motywacyjnego. Za każdy dobry i wykonywalny pomysł jego autor otrzyma nagrodę wartości tysiąca koron (ok. 163 zł). Autorów pomysłów firma nagrodzi także dodatkowo po pomyślnej realizacji ich wniosku w praktyce. Nagrodę otrzymają także pracownicy, którzy będą wdrażali pomysły do praktyki, i to zależności od tego, jak dużą poprawę uda się w rzeczywistości osiągnąć.

 

Continuous Improvement ma już swe pierwsze jaskółki w formie dwu wniosków racjonalizatorskich opracowywanych już przez kilka tygodni. Są skierowane na skrócenie czasu remontów przy ścianie wydobywczej podczas rannej zmiany oraz na ulepszenie transportu materiałów z punktu przeładunkowego na podziemne miejsca pracy.

 

Inż. Zuzana Koláriková

doradca ds. komunikacji wewnętrznej

 

T: +420 596 262 089

K:+420 725 505 171

E: zuzana.kolarikova@okd.cz

 

www.okd.cz

Atrakcje