Informacje prasowe

W Zakładzie Kopalnia „Karwina” doszło do śmiertelnego wypadku

OSTRAWA (28 marca 2014 r.) – W podziemiach Zakładu Kopalnia „Karwina”, ruchu „ČSA“, doszło w czwartek wcześnie rano do zawału wyrobiska górniczego, wskutek którego śmierć poniósł czterdziestodwuletni pracownik.

 

O wpół do szóstej rano mniej więcej 1000 metrów pod ziemią doszło na przodku do częściowego zawału około ośmiu metrów wyrobiska chodnikowego w miejscu, gdzie znajdował się jeden pracownik.

 

Niezwłocznie wezwano wyjazd ratowniczy i lekarski Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego (HBZS) i rozpoczęto intensywne prace w celu uwolnienia poszkodowanego pracownika. Lekarz wyjazdu HBZS niemniej stwierdził u poszkodowanego śmiertelne obrażenia.

 

„Pragnę w imieniu swym i wszystkich pracowników kopalni wyrazić nasze współczucie rodzinie i bliskim zmarłego kolegi“ – przekazał dyrektor Zakładu Kopalnia „Karwina” Petr Dedek.

 

Przyczyny nadzwyczajnego zdarzenia bada obecnie komisja fachowców złożona z przedstawicieli Obwodowego Urzędu Górniczego w Ostrawie, kierownictwa Zakładu Kopalnia „Karwina”, spółki OKD i związków zawodowych przy współpracy z Policją RC.

 

 

Marek Síbrt
rzecznik, OKD, SA

Telefon: 596 262 086
Komórka: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz
www.okd.cz

Atrakcje