Informacje prasowe

Większość górników w OKD ma już nowy sprzęt ochrony indywidualnej

Ostrawa (22 października 2009) – Projekt Safety 2010, uruchomiony w ub. roku przez kierownictwo spółki węglowej OKD z celem wyposażyć górników w najnowocześniejszy sprzęt ochrony indywidualnej i podnieść bezpieczeństwo pracy, zmierza powoli do finału. Z nowych ubrań roboczych, butów z podnoskiem zabezpieczającym, lamp osobistych, koszul z pasami odblaskowymi i innych pomocy roboczych korzysta już więcej niż połowa górników. Kolejne dostawy są przewidywane w następnych tygodniach. Realizacja projektu, na który firma przeznaczyła mniej więcej pół miliarda koron (prawie 81 mln złotych), zostanie zakończona w przyszłym roku.

 

Celem projektu Safety 2010 są nie tylko inwestycje w zakup nowego sprzętu, ale także zmiana myślenia ludzi. „Każy musi sobie uświadomić, że bezpieczeństwo pracy jest na pierwszym miejscu. Oraz że w razie naruszania przepisów, zagraża także zdrowiu swych kolegów” - wytłumaczył Miroslav Mančař, kierownik działu bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotną rolę w ulepszaniu warunków bezpieczeństwa odgrywa jego zdaniem także nowa technika górnicza, stosowana w ramach programu optymalizacji produkcji POP 2010. Nowe inicjatywy OKD sprawdzają się. Na przykład liczba rejestrowanych wypadków przy pracy w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. obniżyła się międzyrocznie o 20 procent, a zmniejszyła się także ciężkość wypadków.

 

Duży wkład w podnoszenie bezpieczeństwa pracy pod ziemią wnoszą nowe urządzenia detekcyjne i indykacyjne, dokonujące pomiarów i czuwające nad występowaniem metanu i innych zagrażających życiu gazów. W porównaniu z dotąd używanymi są wyraźnie mniejsze i lżejsze. Ich kolejną zaletą jest to, że potrafią dokonywać pomiarów koncentracji niebezpiecznych gazów w sposób ciągły i nie tylko notować wyniki, ale także je zapamiętywać. Są wyposażone w alarmy optyczne i akustyczne. „Z tymi aparatami wyraźnie wzrasta poziom kontroli atmosfery i co za tym idzie, poziom bezpieczeństwa górników pod ziemią” - dodał Mančař.

 

W ramach realizacji projektu Safety 2010 spółka OKD dokonała już wymiany wszystkich aparatów ucieczkowych. Poprawie uległy warunki mikroklimatyczne na dołowych stanowiskach pracy, w szczególności w Kopalni „ČSM“, dzięki zastosowaniu centralnej klimatyzacji powierzchniowej. W sprawach bezpieczeństwa pracy OKD ściśle współpracuje z Główną Stacją Ratownictwa Górniczego w Ostrawie oraz ze związkami zawodowymi – bezpieczeństwo pracy górników i wszystkich innych pracowników to dla firmy priorytet.

 

 

Zuzana Koláriková

zastępca rzecznika, OKD, a.s.

 

Telefon: 596 262 089
Komórka: 725 505 171
E-mail:  zuzana.kolarikova@okd.cz  
Strony:  www.okd.cz

Atrakcje