Informacje prasowe

Za pomysł samochód? Dlaczego nie? Spółka OKD wylosowała główną nadzwyczajną nagrodę programu motywacyjnego Continuous Improvement

Za pomysł samochód? Dlaczego nie? Spółka OKD wylosowała główną nadzwyczajną nagrodę programu motywacyjnego Continuous Improvement

Ostrawa (14 grudnia 2010 r.) – Pracownik dołowy Radim Borový z Kopalni „Darkov“ został szczęśliwym wylosowanym w programie motywacyjnym Continuous Improvement (Ciągła Poprawa) spółki węglowej OKD i za swój wniosek racjonalizatorski otrzymał samochód osobowy Škoda Fabia. Spółka węglowa stawia duży nacisk na własną inicjatywę pracowników. Dlatego ogłosiła dla pracowników kopalń i firm zewnętrznych program motywacyjny, którego celem jest pobudzenie aktywności przy zgłaszaniu wniosków racjonalizatorskich.

 „Program umożliwił dzięki jednoznacznie określonym regułom, systemu oceny i nagradzania wyższą jakość pomysłów i wyższy poziom zaangażowania pracowników“ - powiedział dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer.

 

Każda grupa lub pojedyncze osoby, które w 2010 roku przyszły z pomysłem, jak ulepszyć pracę przy eksploatacji węgla i podnieść jej efektywność, jak poprawić środowisko pracy, jak ułatwić pracę na wydobyciu i podnieść bezpieczeństwo na dole, który został oceniony jako sensowny, miały możliwość zyskać od spółki główną nadzwyczajną nagrodę.

 

Zwycięzca z Kopalni „Darkov“ zgłosił wniosek racjonalizatorski, który zmniejsza ryzyko przedostania się wody do konektora kabla i w ten sposób chroni go przed uszkodzeniem. Zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa pracy na dole, zmniejszając możliwość ewentualnego uszkodzenia kabli i czujników.

 

W 2010 roku pracownicy OKD i firm zewnętrznych zgłosili 730 sensownych wniosków racjonalizatorskich. Zrealizowano tymczasem 483 projekty, w stadium realizacji znajduje się kolejnych 213 wniosków, 34 pomysły zostały zdeponowane w bazie danych do dalszego wykorzystania. Pracownikom wypłacono dotąd za zaakceptowane wnioski nagrody motywacyjne o łącznej wartości 1,14 miliona koron. Całkowite oszczędności dzięki projektom pracowników spółka OKD oszacowała na 118,6 miliona koron, za co zostaną pracownikom wypłacone kolejne bonusy.

 

„Program jednoznacznie się sprawdził. Oprócz wzmocnienia poczucia współodpowiedzialności i przynależności do firmy, przyniósł nadzwyczajne nagrody dla pracowników, poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach, poprawę środowiska pracy oraz poprawę efektywności kosztów finansowych spółki OKD. Firma dlatego szykuje na 2011 rok kolejny podobnie ukierunkowany program, w którym zostaną wykorzystane doświadczenia uzyskane w ramach Continuous Improvement w bieżącym roku,“

dodał Leo Bayer.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

 

Telefon:          596 262 293                           Komórka:        725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz         Internet:          www.okd.cz

Atrakcje