Informacje prasowe

Zakład Kopalni Darków otrzymał nagrodę Złotego Permona za dbałość o bezpieczeństwo

Zakład Kopalni Darków otrzymał nagrodę Złotego Permona za dbałość o bezpieczeństwo

KARWINA (10 czerwca 2014) – Należącemu do spółki OKD Zakładowi Kopalni Darków, w którym pracuje ponad 3 tysiące osób, przyznano za wyjątkowe osiągnięcia w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy w roku 2013 nagrodę Złotego Permona w kategorii Działalność górnicza prowadzona sposobem głębinowym – kopalnia głębinowa. To o XII rocznik konkursu. Statuetkę Permona, który zgodnie z legendą ma pomagać górnikom przy ich pracy i przynosić im szczęście, dyrektor zakładu Vladislav Szmek przyjął z rąk prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego Ivo Pěgřímka.

 

„Wyróżnienie to jest ocenieniem pracy wszystkich naszych pracowników. Jednoczenie jest dla nas wyzwaniem, by nie szczędzić wysiłków zmierzających do zapewnienia bezwypadkowej pracy oraz traktowania kwestii BHP w trudnych warunkach geologicznych, w jakich w naszym zagłębiu wydobywamy czarny węgiel często z głębokości poniżej jednego kilometra pod ziemią, z maksymalną odpowiedzialnością oraz pokorą,“ powiedział odbierając statuetkę Szmek.

 

Nagroda przyznana Zakładowi Kopalni Darków jest potwierdzeniem pozytywnych efektów, jakie przynosi nacisk firmy na zwiększanie bezpieczeństwa pracy i poziomu środowiska pracy w OKD. W ostatnich sześciu latach spółka zainwestowała do zapewnienia bezpieczeństwa ponad 800 milionów koron, między innymi w pełni  odnowiła sprzęt ochrony indywidualnej i technicznej górników, od lamp górniczych przez skórzane obuwie robocze aż po cyfrowe systemy detekcji gazów. Liczba wypadków zmniejszyła się dzięki temu za ostatnich osiem lat o około jedną trzecią.

„Poprzez nieustające wyszukiwanie możliwych zagrożeń, implementację nowych, bardziej bezpiecznych technologii, nowoczesnego sprzętu ochrony indywidualnej, poprzez ustanawianie środków bezpieczeństwa i higieny, regularne szkolenia, stosowanie tablic informacyjnych oraz przez zamieszczanie przekonywujących informacji z zakresu zapewniania bezpieczeństwa w tygodniku Horník/Górnik staramy się w dużym stopniu zapobiegać zaistnieniu sytuacji zagrożenia i osiągnąć wzrost bezpieczeństwa pracy,“ mówi dyrektor operacyjny OKD Pavel Hadrava.

 

 
Ilość odnotowanych wypadków


Częstotliwość wypadków
2013        208          7,37
2012        238          7,60
2011        248          7,82
2010        271          8,61
2009        346        11,29
2008        416        12,49
2007        519        15,33
2006        609        16,59

Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.

Komórka:725 500 509

E-mail: marek.sibrt@okd.cz
Web: www.okd.cz

 

Dla edytorów:

 

OKD

Spółka węglowa OKD podlega spółce New World Resources (NWR). Daje pracę około 11.000 własnych pracowników etatowych i następnym ponad trzem tysiącom pracowników firm zewnętrznych.
Spółka OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Wydobywa go w czterech kopalniach głębinowych w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (Zakład Kopalni Karwina, Zakład Kopalni Darków, Zakład Kopalni ČSM i Zakład Kopalni Pasków).
Spółka wydobywa dwa gatunki węgla – energetyczny, wykorzystywany przede wszystkim jako paliwo, oraz węgiel koksujący, który ma zastosowanie w przemyśle stalowniczym oraz chemicznym.
 

*Częstotliwość wypadków

Częstotliwość wypadków to najlepiej pokazujący rzeczywistość wskaźnik zachowania bezpieczeństwa pracy. W sposób uproszczony można powiedzieć, że podaje ilość wypadków przy pracy, które skończyły zwolnieniem L4, na milion odpracowanych godzin.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrakcje