Informacje prasowe

Zysk OKD za rok 2006 zbliżył się do 5 miliardów koron

Zysk OKD za rok 2006 zbliżył się do 5 miliardów koron

Ostrawa, 26 czerwca – Spółka OKD a.s. (dalej jako OKD) w roku 2006 (zgodnie z czeskim prawem księgowym) osiągnęła zysk w wysokości 4,752 miliardów koron przed opodatkowaniem. Po opodatkowaniu zysk spółki wyniósł 3, 571 miliarda koron. „W roku 2006, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadły ceny rynkowe węgla i koksu, co miało wpływ także na wysokość zysku” – ocenił dyrektor ekonomiczny OKD Petr Mokroš.

W roku 2006 wydobycie węgla na zbyt w regionie przekroczyło 13 milionów ton. W porównaniu z rokiem 2005 zwiększyło się o 252 tysiące ton. Całkowicie sprzedano 13,5 miliona ton węgla kamiennego, czyli o 736 tysięcy ton więcej niż w roku poprzednim. Zwiększyła się także ilość sprzedanego koksu, która w ubiegłym roku wyniosła 1,3 miliona ton, co w porównaniu z rokiem 2005 oznacza o 160 tysięcy ton więcej.

Całkowite dochody spółki w roku 2006 przekroczyły 39 miliardów koron, co stanowi 3,9 miliarda koron mniej niż w roku poprzednim. Spadek dochodów ze sprzedaży towarów i produktów spowodowany był przede wszystkim niesprzyjającym trendem cen węgla i koksu w roku 2006.

Wydatki spółki w roku 2006 wyniosły 35,5 miliarda koron. „Ich wzrost o 268, 3 miliona koron spowodowany był przede wszystkim amotryzacją różnicy w wycenie majątku OKD w wysokości 767,5 miliona koron oraz zwiększeniem kosztów transportu węgla i koksu po przejęciu Oddziału paliw od spółki Metalimex w czerwcu 2006” – skomentował wyniki Petr Mokroš.

Inwestycje OKD w roku 2006 przekroczyły sumę 2 miliardów koron. W dużej cześci związane były z zakupem urządzeń i maszyn górniczych oraz ich modernizacją. Spółka w znacznym stopniu inwestowała do prac odkrywkowych, związanych z udostępnieniem zasobów węgla w kopalniach Darkov, ČSA, Paskov i ČSM. „Także w ubiegłym roku inwestowaliśmy dalej w urządzenia chłodzące, które pomagają poprawić warunki mikroklimatyczne w wyrobiskach górniczych” - wyjaśnił dyrektor ds. technicznych i produkcji OKD Jan Matula. Dodał, że w roku 2006 inwestycje dotyczyły także terenów powierzchniowych – przykładowo modernizacja ciepłowni Kopalni ČSM czy rekonstrukcja i modernizacja wykańczalni w kopalniach Darkov i Lazy.

Średnia liczba zatrudnionych w OKD w roku 2006 wyniosła 17 334 osób, czyli o 943 mniej niż w roku 2005. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się wydajność pracy z ROTP o 3,2% na jednego pracownika. Średnie miesięczne wynagrodzenie w roku 2006 wyniosło 27 316 koron, czyli o 8,2% więcej niż w roku poprzednim.

Spółka akcyjna OKD (http://www.okd.cz) jest znaczącym krajowym producentem węgla kamiennego. Jest częścią grupy RPG, największego prywatnego pracodawcy w Republice Czeskiej.

Notatka:
Podane do wiadomości publicznej wyniki działalności odpowiadają strukturze organizacyjnej spółki na dzień 31.12.2006.

 

Věra Breiová
Rzecznik prasowy OKD a.s.

Atrakcje