Nasz region

Fundacja OKD

Na początku 2008 roku rozpoczęła swoją działalność firmowa Fundacja OKD. Jej celem jest rozwój wartości duchowych i humanitarnych, ochrona środowiska, zabytków kultury i tradycji oraz rozwój oświaty i edukacji w projektach bezpośrednio związanych z regionem, i to przede wszystkim w dziedzinie kultywowania tradycji górniczych, kultury oraz w sferze socjalno-zdrowotnej. Corocznie Fundacja OKD wyznacza priorytetową dziedzinę, na którą stawia nacisk. Ponad 95 % przydzielonych środków corocznie kieruje na współfinansowanie projektów w województwie morawsko-śląskim, resztę przeznaczając na cele pożytku publicznego w innych regionach Republiki Czeskiej.

 

Pomysł założenia firmowej fundacji jest logiczną konsekwencją wszystkich poprzednich działań dobroczynnych i inicjatyw filantropijnych firmy. Spółka OKD jako jedno z największych przedsiębiorstw w województwie morawsko-śląskim współfinansuje wiele wydarzeń kulturalnych, sponsoruje kluby sportowe, inwestuje w zabytki industrialne i pomaga sierotom górniczym. Fundacja nadaje wszystkim tym inicjatywom jednolite oblicze.

 

Fundacja OKD jest pod względem wartości rozdzielanych środków drugą największą fundacją w Republice Czeskiej. Przytłaczająca większość środków finansowych pozostaje przy tym w województwie morawsko-śląskim. Fundacja wspiera projekty z najróżniejszych dziedzin, które przynoszą regionowi i jego mieszkańcom korzyści.

 

Jednocześnie współfinansuje organizacje pozarządowe przy opracowaniu projektów mających na celu pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej i wspiera własnych pracowników w ramach programu minigrantowego Sercówka.

 

Atrakcje