Nasz region

Święta Barbara

SSB_logo.jpegStowarzyszenie Obywatelskie „Święta Barbara“ pomaga dzieciom, które straciły jednego z rodziców wskutek wypadku przy pracy, najczęściej w górnictwie. W chwili obecnej troszczy się o 81 dzieci, którym dopłaca na studia, współfinansuje ich edukację, działalność pozaszkolną, pomaga w trosce o ich zdrowie.

 

Pomysł na założenie „Świętej Barbary“ był motywowany głównie troską o to, żeby dzieci, którym zginął ojciec, nie były dyskryminowane finansowo. Sytuacja w rodzinie, której zabrakło żywiciela, nie jest łatwa. Stowarzyszenie jest zainteresowane tym, aby brak środków finansowych nie uniemożliwiał osieroconym dzieciom dostęp do edukacji, możliwość rozwijania talentu czy prowadzenie działalności pozaszkolnej.

 

Więcej informacji na www.svatabarbora.cz

 

Priorytetem pomocy jest wychowanie i wykształcenie. Stowarzyszenie opłaca dzieciom przede wszystkim:

 • czesne
 • pomoce szkolne
 • opłaty w przedszkolach
 • opłaty w kółkach zainteresowań i sportowych
 • zielone szkoły
 • kursy narciarskie

 

W zakresie pomocy medycznej opłaca np.:

 • pomoce medyczne
 • pobyty zdrowotne

 

Informacje podstawowe

 • Nazwa stowarzyszenia pochodzi od imienia patronki górników, św. Barbary
 • Logo stowarzyszenia jest wynikiem dziecięcego konkursu plastycznego, do którego zgłoszono 195 projektów
 • Siedziba stowarzyszenia znajduje się w gmachu dyrekcji OKD, adres: Prokešovo nám. 6/2020, Moravská Ostrava

 

Zarząd stowarzyszenia pracuje w składzie:

Monika Němcová – prezes zarządu

Milena Malinská - wiceprezes zarządu

Stanislav Chobot

Marta Szamaránská

Radka Naňáková

Iveta Bőhmová

Ing. Vladislav Gadula

 

Sekretarz: Ing. Adriana Furendová

Księgowa: Bc. Milena Bachratá

 

Członkami stowarzyszenia są spółki należące do grupy OKD, firmy zewnętrzne prowadzące roboty górnicze na rzecz poszczególnych kopalń, ale także inne osoby prawne lub fizyczne. Stowarzyszenie jest otwarte, jego członkami mogą kiedykolwiek zostać inne osoby prawne lub fizyczne.

 

Środki finansowe stowarzyszenie uzyskuje z opłat członkowskich, dużą pomocą są  również dary różnych spółek i osób indywidualnych. Kolejne środki są pozyskiwane podczas różnych imprez organizowanych przez stowarzyszenie.

 

Numer rachunku 1657156389/0800 Česká spořitelna, a. s., oddział w Ostrawie

 

Imprezy własne

Stowarzyszenie Obywatelskie „Święta Barbara“ stara się pozyskiwać środki finansowe także przez organizowanie ciekawych imprez publicznych.

 

Imprezy dla dzieci

Stowarzyszenie Obywatelskie organizuje również spotkania rodzin, na których mamy i dzieci maja okazję lepiej się poznać, wymienić doświadczenia i rady. Znaleźć nowych przyjaciół jest też ważne.

 

Nie jest ważne o pomocy myśleć,

ważne jest pomóc!

 

Atrakcje