Nasz region

Wzajemne kontakty

Znaczna część działań OKD prowadzona jest na terenie województwa morawsko-śląskiego, które jest specyficzne także z punktu widzenia demograficznego i narodowościowego. Współczesna specyfika regionu związana jest przede wszystkim z jego złożonym rozwojem historycznym, który przebiegał na obszarze wciąż zmieniających się granic kilku organizmów państwowych.

 


Województwo morawsko-śląskie to także obszar kraju, który charakteryzuje się najbardziej zróżnicowanym złożeniem narodowościowym, głównie za sprawą wielu obywateli słowackich i polskich.

Atrakcje