Wzajemne kontakty

Osobliwości demograficzne

Intensywne wydobycie węgla w przeszłości oraz rozwój związanych z nim gałęzi gospodarki miały bardzo duży wpływ na strukturę demograficzną województwa, a przede wszystkim Ostrawy i pozostałych miast górniczych. Wpływy te są wciąż widoczne, aczkolwiek górnictwo i przemysł ciężki przeszły fazę zahamowania.

Aktualnie województwo morawsko-śląskie to najbardziej zaludniona część Republiki Czeskiej. Gęstość zaludnienia wynosi tu średnio 230 osób na kilometr kwadratowy, przy wskaźniku średnio 130 osób na metr kwadratowy dla całego kraju. Największa gęstość zaludnienia jest na obszarze ostrawskim, gdzie sięga 1453 osób na kilometr kwadratowy. Unikalne z punktu widzenia całego kraju jest także to, że 62% tutejszych obywateli mieszka w miastach powyżej 20 000 mieszkańców. To jest także przyczyną wielkich różnic między miastem a wsią obserwowanych na terenie województwa.

Liczba mieszkańców województwa morawsko-śląskiego: 1 249 337
Liczba mieszkańców Ostrawy: 309 098
(dane z dnia 21.12.2006)
Atrakcje