Wzajemne kontakty

Osobliwości narodowe

Województwo morawsko-śląskie to obszar Republiki Czeskiej, który charakteryzuje się prawdopodobnie najbardziej zróżnicowanym złożeniem narodowościowym. Za sprawą złożonego rozwoju historycznego i częstych zmian granic kilku organizmów państwowych, od kilku stuleci mieszają się tu słowiańskie, niemieckie i żydowskie wpływy, czego wyrazem jest wiele językowych, demograficznych i kulturowych osobliwości. Pomimo że tragiczne wydarzenia drugiej wojny światowej praktycznie całkowicie wyeliminowały pierwiastek żydowski i niemiecki, osobliwości pozostały.

Także po drugiej wojnie światowej teren nadal pozostał wyjątkowy, za sprawą licznej polskiej mniejszości narodowej i ścisłych kontaków z przygranicznymi obszarami Polski. Industrializacja i rozwój przemysłu ciężkiego przyciągnęły tu także liczną mniejszość słowacką. Wzajemne kontakty z obszarami znajdującymi się w strefie przygranicznej wzmacnia także fakt, że nawet złoża węgla nie respektują podziałów politycznych: na terenie polskiego Śląska także przeważają kopalnie i związana z tym działalność.

Województwo morawsko-śląskie – skład narodowościowy

  • narodowość czeska: 86,9%
  • narodowość słowacka: 3,3%
  • narodowość polska 3%
  • pozostali: 6,8%.

Euroregiony

Po zmianie politycznych podziałów na początku lat 90. minionego stulecia ścisłe związki graniczne z Polską i Słowacją otrzymały oficjalną postać euroregionów. Powstało ich tu od razu kilka:
  • Silesia
  • Śląsk Cieszyński
  • Beskidy
  • Pradziad
Atrakcje