O nas

Członkostwa

Członkostwa OKD w krajowych i branżowych organizacjach:

 

Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej www.spcr.cz/en 
Unia Górnicza Republiki Czeskiej www.tezebni-unie.eu 
Związek Pracodawców Przemysłu Górniczego i Naftowego www.zsdnp.cz/en.html 
Biznes dla Społeczeństwa Republiki Czeskiej www.byznysprospolecnost.cz/en/ 
Czeskie Forum Darczyńców www.donorsforum.cz
Czeska Izba Przemysłowa www.komora.cz
Unia dla Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego www.msunion.cz/en
Morawsko-Śląski Klaster Energetyczny
  www.msek.cz 
Czeska Platforma Technologiczna ds. Bezpieczeństwa w Przemyśle www.cztpis.cz/en/
Atrakcje