Gdzie działa OKD?

Kopalnia ČSM-Północ i ČSM-Południe

ren_1123_2.jpgKopalnia ČSM jest zlokalizowana we wschodniej części karwińskiego obszaru węglowego.


Terytorialnie podzielony jest na dwa obszary wentylacyjne: „Północ“ i „Południe“ z samodzielnymi parami szybów wdechowych i wydechowych.

Pod względem organizacyjnym tworzą go dwa ruchy górnicze: „Północ“ i „Południe“. Zakład przeróbczy węgla o mocy produkcyjnej 1.100 ton na godzinę znajduje się na terenie ruchu „Północ“.

 

Obszar górniczy znajduje się na terenie gmin Stonawa, Karwina, Olbrachcice koło Czeskiego Cieszyna i Kocobędz. W związku z zakrojoną na szeroką skalę rozbudową inwestycyjną w latach 90. minionego wieku, a przede wszystkim po roku 2000, znacząco wydłużono żywotność zakładu.

 

Kontakt


Důl ČSM

Stonava 1077
735 34 Stonava
Republika Czeska
Tel. centrala: +420 596 451 111
Tel. sekretariat: +420 596 451 121

 

Współrzędne GPS kopalni

Północ - 49°49'3.900"N 18°32'48.418"E (dyrekcja)
Południe – 49°48'8.013"N 18°33'19.562"E

  

Głębokość

Najgłębszym szybem jest szyb wdechowy „ČSM-Południe“- 1.103 metrów, którego wylot znajduje się na wysokości 277 metrów nad poziomem morza, a dno na głębokości 826 metrów poniżej poziomu morza.

 

Technologia eksploatacji złoża

Technologia eksploatacji złoża ukierunkowana jest w związku z warunkami górniczo-geologicznymi panującymi na dole kopalni na wysoki stopień mechanizacji robót. Stosowaną techniką wybierania węgla jest system ścianowy ubierkowy wykorzystujący kombajny węglowe i obudowę zmechanizowaną ze sterowanym zawałem stropu. Wyrobiska przygotowawcze drążone są przy pomocy kombajnów chodnikowych, w ograniczonym zakresie przy użyciu robót strzałowych i ładowarek, bądź kompleksów chodnikowych.

 

Historia

Historia Kopalni „ČSM” jest stosunkowo krótka, rozpoczyna się dopiero po II wojnie światowej. W latach 50. ubiegłego wieku wykonano w okolicach gminy Stonawa odwierty badawcze, które potwierdziły istnienie warstw węglonośnych karbonu. Na tej podstawie zapadła decyzja o budowie kopalni z dwoma zakładami („ČSM-Północ” i „ČSM-Południe”). Budowę kopalni – nazwaną propagandowo Budową Młodzieży – rozpoczęto 16 czerwca 1959.

Z powodu skomplikowanych warunków hydrogeologicznych i gazowych wydobycie można było rozpocząć dopiero pod koniec roku 1968. Zakrojona na szeroką skalę rozbudowa inwestycyjna była kontynuowana także w latach 90., a przede wszystkim po 2000 roku. Dzięki temu znacząco wydłużono żywotność kopalni w porównaniu z pierwotnie zakładaną.

 

Atrakcje