Gdzie działa OKD?

Kopalnia Frenštát

Zasoby Kopalni „Frensztat“ tworzą dwa złoża: Frensztat-Zachód i Frensztat-Wschód. Kopalnia „Frensztat“ znajduje się w trybie konserwacji.

 

Pole górnicze Kopalni „Frensztat“ ma powierzchnię 63 km2. Razem z sąsiednim badanym obszarem Czeladna-Krasna stanowi jedyne znaczące złoże węgla kamiennego z  pokładami należącymi do karwińskich utworów węglonośnych poza regionem karwińskim. Istnieje tu pięć pokładów nadających się do eksploatacji, są również utwory ostrawskie.

 

 

Kopalnia „Frenštát" w liczbach

  • Łączne zasoby węgla: ok. 1,6 mld t
  • Zasoby nadające się do eksploatacji 78 mln t

Podane liczby wyrażają stan z dnia 1 lipca 2007 i są zgodne z klasyfikacją JORC (Joint Ore Reserves Committee).

 

Historia

Odwierty badawcze prowadzone z powierzchni pod koniec lat 60. i na początku lat 70. minionego stulecia potwierdziły w rejonie frensztackim duże utwory warstw karwińskich. Na ich podstawie zdecydowano o kontynuowaniu rozpoznania przez głębienie szybów górniczych o definitywnych przekrojach.

W połowie 1982 roku rozpoczęto głębienie szybu nr 4 zaprojektowanego zakładu „Frensztat-Zachód“. Podczas prac doszło do jego deformacji, dlatego wzmocniono jego obudowę. Ostateczna głębokość szybu nr 4 wynosi 943 metry.
W marcu 1983 roku rozpoczęto na terenie tego samego zakładu budowę szybu nr 5. Prace przebiegły bez komplikacji, a głębokość szybu osiągnęła 1088 metrów. Obydwa szyby zostały połączone na poziomie -590 metrów.
Pierwszy węgiel wydobyto z szybu nr 5 w dniu 12 kwietnia 1988 r. z głębokości 885 metrów. W 1991 roku zapadła decyzja o przejściu Kopalni „Frensztat“ w tryb konserwacji.  

 

Atrakcje