Gdzie działa OKD?

Ruchy górnicze ČSA i Darkov

 

Ruch górniczy „ČSA” jest usytuowany na dwóch polach górniczych –Karwina-Kopalnie I oraz Dąbrowa koło Orłowej.

Ruch „Darków“ ma swój własny nowoczesny zakład przeróbczy węgla o mocy produkcyjnej 800 t na godzinę. Obejmuje trzy samodzielne pola górnicze - Darków, Karwina, Kopalnie II i Stonawa.

.

 

Kontakt

Důl ČSA

ul. Čs. armády č. p. 1

735 06 Karviná-Doly

Republika Czeska

Tel. centrala: +420 596 351 111
Tel. sekretariat: +420 596 352 030

 

 

Współrzędne GPS szybów kopalni

ČSA - 49°50'34.316"N, 18°29'50.127"E (dyrekcja)
Darków - 49°49'46.584"N, 18°31'34.435"E

 

Głębokość

Największą głębokość absolutną ma szyb wydechowy „Dąbrowa III” w ruchu „ČSA” – 1.176 m. Wylot szybu znajduje się na wysokości 281 m n.p.m., a sięga on do głębokości 895 m pod poziomem morza.
Absolutnie najgłębszym szybem w ruchu „Darków“ jest szyb wydechowy „Pokój 4“ – 1.011 metrów. Wylot szybu znajduje się na wysokości 235 m n.p.m., dno na głębokości 776 m pod poziomem morza.

 

Technologia eksploatacji złoża

„ČSA“: Większość wyrobisk przygotowawczych w pokładach drążona jest przy pomocy kombajnów chodnikowych. Do realizacji przekopów kamiennych i wyrobisk korytarzowych z przybierką skały płonnej stosowane są wozy wiertnicze w połączeniu z ładowarkami. Podstawową techniką wybierania węgla jest system ścianowy ubierkowy z zawałem stropu. Wydobycie ze ścian jest w całości realizowane z przodków ścianowych uzbrojonych w obudowy zmechanizowane i kombajny ścianowe.

„Darków”: Większość wyrobisk przygotowawczych w pokładach drążona jest przy pomocy kombajnów chodnikowych. Do realizacji przekopów kamiennych i wyrobisk korytarzowych z przybierką skały płonnej stosowane są wozy wiertnicze w połączeniu z ładowarkami. Podstawową techniką wybierania węgla jest system ścianowy ubierkowy ze sterowanym zawałem stropu. Wydobycie ze ścian jest w całości realizowane z przodków ścianowych uzbrojonych w obudowy zmechanizowane i kombajny ścianowe. W roku 2006 wybudowano w centralnym zakładzie kopalni klimatyzację centralną o mocy 1350 kW.

 

Historia

 

Ruch „ČSA”: Kopalnia „Armia Czechosłowacka” powstała 1 lipca 1995 przez połączenie dwóch pierwotnie samodzielnych kopalń „Armia Czechosłowacka” i „Dąbrowa”. W rzeczywistości jej historia jest jednak o wiele dłuższa i sięga samych początków górnictwa w regionie Karwiny. Właśnie z tego obszaru pochodzą prawdopodobnie pierwsze wieści o odkryciu węgla kamiennego w XVIII wieku w miejscu zwanym Kamienczok. W 1780 roku rozpoczął tu prace górnicze hrabia J. E. Larisch-Mönnich. W 1856 roku miejscowe kopalnie zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo. Rok ten jest dlatego uważany za początek istnienia dzisiejszego ruchu „ČSA”.
Ród hrabiowski Larisch-Mönnich był właścicielem tutejszych kopalni aż do wywłaszczenia w 1945 roku. W 1951 roku powstało przedsiębiorstwo państwowe „Wielkokopalnia im. Armii Czechosłowackiej”, gdy przeprowadzono też zasadniczą rekonstrukcję zakładu.
Długą historią może pochwalić się także górnictwo w rejonie byłej Kopalni „Dąbrowa”. Baron Richard Mattencloit prowadził w tych miejscach poszukiwania złóż węgla już w 1822 roku. Płytkie szyby wybudowane w 1836 r. stały się zalążkiem spółki węglowej, której właścicielami byli Mattencloit i Larisch-Mönnich.

Ruch „Darków”: Historia Kopalni „Darków” sięga pierwszej połowy XIX wieku. Na terenie Darkowa powstał wtedy cały szereg nowych kopalni, które połączono później w jeden duży kompleks – KWK „Darków”. Chodzi przede wszystkim o kopalnie „Gabriela” (założona w 1852 r.), „Hohenegger” (1880 r.) i „Austria” (1898 r.). Na przestrzeni wieków kopalnie te doznały licznych przeobrażeń, kilkakrotnie zmieniały nazwę. W latach 50. minionego wieku połączono je w kompleks pod nazwą „Wielkokopalnia 1 Maja”, w dniu 2 maja 1991 zmieniono jej nazwę na Kopalnia „Darków”. Po 1990 roku doszło do kolejnych zmian organizacyjnych. Na początku 1993 roku połączono „Darków” i „Pokój”. W związku z wykańczaniem eksploatacji zasobów węgla w polu górniczym zakładu „9 Maja”, w dniu 1 kwietnia 2012 doszło do połączenia dotychczasowych zakładów Nr 2 i 3 i utworzenia jednego zakładu górniczego – Kopalnia „Darków”. Na jesieni roku 2013 zmieniono jego nazwę na Zakład Kopalni „Darków”.

 

 

Atrakcje