Gdzie działa OKD?

Zakład Zakończenie – Południe

Zakład Zakończenie – Południe – do 31 marca 2017 występował w struktrze organizacyjnej OKD pod nazwą Zakład Górniczy Nr 3. Powstał z dniem 1 stycznia 2015 w wyniku zmiany nazwy dawnego Zakładu Kopalni „Pasków”. Znajdywał się mniej więcej 20 kilometrów na południe od Ostrawy i produkował wysokiej jakości węgiel koksujący. Kopalnię tworzyły dwa ruchy: „Starzycz“ i „Chlebowice“. Do końca marca 2017 chodziło o jedyną czynną kopalnię w Okręgu Ostrawskim Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego. Moc zakładu przeróbczego pierwotnej Kopalni „Pasków“, znajdującej się pomiędzy Ostrawą i Frydkiem-Mistkiem w miejscowości o tej samej nazwie, wynosiła 550 ton na godzinę.

Wydobycie węgla kamiennego w „Starzyczu“ i „Chlebowicach“ zakończono ostatecznie na dzień 31 marca 2017.

 

Kontakt

Závod Útlum - Jih

Staříč 528
739 43 Staříč
Republika Czeska
Tel. centrala: +420 558 491 111
Tel. sekretariat: +420 558 492 220

Współrzędne GPS szybów kopalni

Staříč - 49°42'4.481"N, 18°16'15.819"E (dyrekcja)

Chlebovice - 49°40'11.104"N, 18°15'35.069"E

 


Głębokość

Absolutnie najgłębszym szybem jest szyb wdechowy ruchu „Starzycz“ – 1.155 m. Wylot szybu znajduje się na wysokości 305 m n.p.m., dno ma na głębokości 850 m poniżej poziomu morza.

 

Technologia eksploatacji złoża

Z uwagi na zagrożenie wyrzutami gazów i skał, wyrobiska drążone są w większości przy zastosowaniu technologii klasycznej z użyciem robót strzałowych. Do wiercenia i załadunku wykorzystuje się wozy wiertnicze i ładowarki hydrauliczne. Do wybierania węgla używa się prawie wyłącznie strugów węglowych i indywidualnej obudowy hydraulicznej, ewentualnie kompleksów strugowych z obudową zmechanizowaną.

 

Historia

Zakład Górniczy Nr 3 powstał z dniem 1 stycznia 2015 w wyniku zmiany nazwy Zakładu Kopalni „Pasków”. Poprzednia Kopalnia „Pasków” powstała przez połączenie zakładów górniczych „Pasków” i „Starzycz”. Historia ich obydwu jest stosunkowo krótka, rozpoczyna się dopiero w okresie industrializacji komunistycznej Czechosłowacji. Budowę obiektów zakładu „Pasków” rozpoczęto w 1960 roku, zakładu „Starzycz” w 1962 roku. W obydwu przypadkach chodziło o wyrobiska górnicze z wysokim stopniem zagrożenia wodnego i gazowego. Wydobycie w zakładzie „Pasków” uruchomiono w 1966 roku, w „Starzyczu” dopiero w roku 1971.

Początkowo samodzielne kopalnie „Pasków” i „Starzycz” połączono 1 stycznia 1994 w jedną kopalnię grupową. W 1999 roku zapadła decyzja o zamknięciu zakładu „Pasków” i włączeniu go do Kopalni „Odra”. Wydobycie węgla kamiennego w „Starzyczu“ i „Chlebowicach“ zakończono ostatecznie na dzień 31 marca 2017.


 

Atrakcje