O nas

Krótka historia OKD

Ostrawski węgiel kamienny był znany ludziom już w czasach prehistorycznych, historia jego zorganizowanej eksploatacji trwa jednak o wiele krócej, mniej więcej od 200 lat. Zalążek późniejszej spółki OKD powstał po II wojnie światowej, kiedy to sześć ówczesnych spółek węglowych znalazło się pod zarządem państwa. Znacjonalizowane przedsiębiorstwa, to znaczy łącznie 32 kopalnie, 9 koksowni, 10 elektrowni węglowych, huty w Trzyńcu i Witkowicach oraz kilka innych zakładów przemysłowych, stały się częściami przedsiębiorstwa narodowego Ostrawsko-Karwińskie Kopanie Węgla Kamiennego Ostrawa. W 1952 roku rozwiązano go z mocą wsteczną i utworzono Kombinat OKD (później przedsiębiorstwo państwowe OKD).

 

Współczesną historię firmy podzielić można na dwa całkowicie odmienne etapy:

 

 

Obydwa etapy charakteryzowały się specyficznymi warunkami, wynikającymi z aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Przejście z jednego do drugiego nie było łatwe. Obecnie spółka OKD ma jednak wszelkie powody patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Atrakcje