Krótka historia OKD

OKD po roku 1990

hist2_1.gifW wyniku państwowego zarządzania gospodarką, kiedy to zagłębie realizowało wymagania przekraczające jego możliwości produkcyjne, oraz niedostatecznych inwestycji, spółka OKD znalazła się na początku lat 90. ubiegłego wieku w trudnej sytuacji ekonomicznej. Potrzebę transformacji firmy uwypukliło przejście na gospodarkę rynkową w1989 roku.

 

Dnia 31 grudnia 1990 roku przedsiębiorstwo państwowe OKD przestało istnieć, a jego następcą prawnym stała się 1 stycznia 1991 r. spółka akcyjna Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) z wyłącznym udziałem skarbu państwa. Rozpoczął się proces restrukturyzacji: oddziały górnicze i powierzchniowe były łączone do większych struktur organizacyjnych, powstały wewnętrzne jednostki organizacyjne (VOJ) i spółki córki OKD.

 

Zasadniczymi krokami w toku restrukturyzacji przedsiębiorstwa było szybkie wygaszenie ostrawskich kopalń, zmniejszenie liczby pracowników i stopniowa prywatyzacja firmy. W okresie lat 1990 - 2001 zakończono wydobycie na 14 obszarach górniczych ostrawskiej i pietwałdzkiej części zagłębia – na obszarze o powierzchni 180,0 km2.

 

W 1998 roku doszło do zmiany w strukturze własnościowej OKD. Państwo straciło swój większościowy udział i głównym właścicielem stała się spółka KARBON INVEST, S.A. Jesienią 2004 roku odkupiła ona od państwa pozostałe udziały i stała się prawie wyłącznym akcjonariuszem OKD (95,89 % akcji). W tym samym roku większościowy udział w koncernie KARBON INVEST, S.A. uzyskała spółka RPG Industries Ltd. z siedzibą na Cyprze, której właścicielem jest grupa międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych z czeskim finansistą Zdenkiem Bakalą na czele. Pod koniec 2005 roku OKD przejęła w ramach fuzji spółkę węglową Kopalnie Czesko-Morawskie (ČMD).

 

W grudniu 2005 r. zarząd OKD uchwalił projekt podziału spółki. Proces ten zakończył się rozwiązaniem pierwotnej spółki OKD i wykreśleniem jej z rejestru sądowego oraz powstaniem kilku samodzielnych podmiotów jako jej następców prawnych. Główną (górniczą) działalność przejęła nowa spółka OKD, S.A. (z nowym REGON-em i NIP-em). Pozostałe działania, nie związane bezpośrednio z wydobyciem, przejęły w ramach podziału inne spółki - następcy prawni.

 

 

Atrakcje