Krótka historia OKD

OKD w socjalistycznej Czechosłowacji

hist1_1.gifPrzez całą dwóchsetletnią historię wydobycia węgla w rejonie ostrawskim dochodziło do mniej lub bardziej dobrowolnego łączenia się mniejszych zakładów wydobywczych w większe jednostki górnicze, które lepiej radziły sobie z konkurencją i osiągały lepszą pozycję na rynku.

 

Przed II wojną światową działały tu już tylko cztery spółki węglowe:

  • Spółka Górnicza i Hutnicza
  • Witkowickie Kopalnie Węgla Kamiennego w Morawskiej Ostrawie
  • Kolej Północna Ferdynanda S.A. w Morawskiej Ostrawie
  • Kopalnie Węgla Kamiennego i Koksownie Jana Wilczka w Śląskiej Ostrawie

Pierwszą ingerencją z zewnątrz w ten proces była II wojna światowa, kiedy to całe wydobycie zostało podporządkowane niemieckiej gospodarce wojennej. Po zakończeniu wojny wprowadzono administrację narodową. Wkrótce potem dekret prezydenta republiki nr 100/45 znacjonalizował wszystkie kopalnie i niektóre inne wytypowane zakłady przemysłowe w całym kraju. Na jego podstawie 7 marca 1946 roku z mocą wsteczną od 1 stycznia 1946 r. utworzono przedsiębiorstwo narodowe Ostrawsko-Karwińskie Kopalnie Węgla Kamiennego (OKKD). Jego częścią były również koksownie, zakłady przeróbcze węgla, elektrownie, gospodarstwa rolne i lasy.

 

Kolejna zmiana nastąpiła w 1953 roku, kiedy to przedsiębiorstwo z mocą wsteczną od 31 grudnia 1951 rozwiązano i utworzono Kombinat OKD, który pełnił również funkcję organu administracji państwowej. Kierował działalnością nowo tworzonych przedsiębiorstw, nazywanych od 1955 roku trustami.

 

Ani ta forma struktury organizacyjnej nie przetrwała jednak zbyt długo. Przestała obowiązywać w 1957 roku, a w rok później powstały tzw. jednostki produkcyjno-gospodarcze (VHJ). Kombinat OKD zastąpiło Stowarzyszenie OKD. Do tej pory samodzielne koksownie stały się zakładami nowego przedsiębiorstwa.

 

Kolejna reorganizacja miała miejsce 1 lipca 1965 roku. W ramach poszerzenia uprawnień doszło również do zmiany nazwy na Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD). Na czele trustu przedsiębiorstw stanęła dyrekcja branżowa, której podlegały wszystkie jednostki produkcyjne byłego Stowarzyszenia OKD. W 1977 roku została założona państwowa organizacja gospodarcza OKD, koncern z siedzibą w Ostrawie. Ta została 31 grudnia 1988 rozwiązana, aby 1 stycznia następnego roku mogło powstać przedsiębiorstwo państwowe OKD.

 

Ten etap rozwoju OKD zakończył 1 stycznia 1991 roku federalny minister gospodarki przez rozwiązanie przedsiębiorstwa państwowego i powołanie do życia państwowej spółki akcyjnej Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD).

 

Atrakcje