Nowości

Najwyższe resortowe wyróżnienia dla 4 pracowników OKD

Najwyższe resortowe wyróżnienia dla 4 pracowników OKD

Praga (08 grudnia 2015) - Czterej przedstawiciele OKD - Karel Blahut, Miroslav Konečný, Kamil Kempný i Ivan Šimek - odebrali z rąk ministra przemysłu i handlu Jan Mládka oraz przewodniczącego Czeskiego Urzędu Górniczego Martina Štemberki resortowe medale im. Georgiusa Agricoli za wybitne zasługi dla czeskiego górnictwa. To najwyższa nagroda w branży, którą co roku resortowa komisja przyznaje wybranym górnikom za wyjątkowe i niepowtarzalne zasługi dla rozwoju przemysłu górniczego z okazji święta ich patronki - świętej Barbary. Resortowe medale pamiątkowe im. Georgiusa Agricoli są w gestii Ministerstwa Przemysłu i Handlu RC oraz Czeskiego Urzędu Górniczego. Medalem mogą zostać odznaczeni pracownicy organizacji podlegających nadzorowi Czeskiego Urzędu Górniczego, pracownicy Czeskiego Urzędu Górniczego, ministerstw i centralnych agencji zaangażowanych w górnictwie i specjaliści innych dziedzin, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój górnictwa.
Medal pamiątkowy niesie imię Georgiusa Agricoli - nestora rzemiosła górniczego, który jako pierwszy wydał zbiór 12 tomów poświęconych górnictwu i metalurgii. Jego praca stała się podstawowym dokumentem branży wydobywczej, gdy szereg zaleceń i podstawowych zasad aktualnych jest nawet dzisiaj.

Atrakcje