Nowości

Nowym właścicielem NWR/OKD jest grupa AHG

Nowym właścicielem NWR/OKD jest grupa AHG

Grupa Ad Hoc Group (AHG), która skupia trzy brytyjskie spółki inwestycyjne – Ashmore Investment Management Limited, Gramercy Funds Management LLC i M&G Investment Management Limited – została nowym właścicielem NWR oraz OKD. AHG ma teraz 60 procent praw głosu.

 

Grupa oświadczyła, że zamierza nadal wspierać OKD, współpracować z rządem oraz zainteresowanymi stronami w celu stabilizacji spółki. Grupa CERCL, która była do tej pory większościowym akcjonariuszem NWR i w której przedsiębiorca Zdeněk Bakala ma połowę, zdecydowała się odejść ze spółki węglowej.

"Spółki CERCL i Asental, w których dominuje pan Bakala, oraz spółka BXR uzgodniły zwrot wszystkich akcji NWR i od tej pory nie będą odgrywać żadnej roli w procesie restrukturyzacji i ratowania OKD. Ten krok faktycznie i oficjalnie odsuwa pana Bakalę i BXR poza NWR i otwiera drogę do restrukturyzacji i uzdrowienia OKD wspólnym wysiłkiem AHG i państwa,” powiedział Roman Pařík, rzecznik AHG.

 

Zdolność AHG do efektywnego niesienia pomocy w procesie restrukturyzacji i uzdrowienia OKD zależy od konstruktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządu, dostawców, klientów i pracowników przy opracowaniu skutecznego planu odnowy. Pierwszym krokiem AHG będą starania o szybkie podjęcie negocjacji z rządem.

 

Grupa AHG skupia długoletnich inwestorów, którzy już zainwestowali niemałe środki i obecnie są w posiadaniu około 65% wszystkich zobowiązań NWR oraz 60% praw głosu (po przeniesieniu udziałów). Jako przykład długoterminowego wspierania OKD za pośrednictwem NWR, ze strony AHG i innych bondholderów można podać amortyzację 6,4 miliardów CZK z jednoczesnym podwyższeniem kapitału NWR o około 2 mld CZK oraz otwarcie nowych kredytów w wysokości 950 mln CZK w trakcie refinansowania w roku 2014. Celem było zapewnienie przeżycia NWR, włączając w to OKD, i zachowanie ich wartości.

 

Członkami grupy AHG są międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni, którzy mają bogate doświadczenie w długoterminowym wspieraniu przedsiębiorstw, które potrzebują stabilizacji, restrukturyzacji i dalszego rozwoju. Są ekspertami w dziedzinie inwestycji do właśnie takich firm, jaką jest OKD, które walczą ze złożonymi, lecz mającymi rozwiązanie problemami; wierzą, że z pomocą państwa będą w stanie znaleźć rozsądne rozwiązanie dla OKD.

Atrakcje