Nowości

"Otwieramy nowy rozdział w historii OKD," mówi prezes zarządu spółki macierzystej NWR Gareth Penny

"Otwieramy nowy rozdział w historii OKD," mówi prezes zarządu spółki macierzystej NWR Gareth Penny

„Spółka New World Resources (NWR) chce zakończyć negocjacje z zainteresowanymi stronami na temat przyszłości firmy w drugim kwartale bieżącego roku. Wspierać nas będzie grupa obligatariuszy, która staje się nowym większościowym akcjonariuszem NWR oraz OKD,” powiedział podczas ogłoszenia wyników finansowych za ostatni kwartał ubiegłego roku oraz bilansu gospodarczego za rok 2015 prezes zarządu spółki macierzystej NWR Gareth Penny. Jednocześnie dodał, że obecny udziałowiec większościowy – spółka CERCL (dawniej BXR) – zgodził się przenieść bezpłatnie 50,5% udziałów do Spółki i od tej pory nie będzie w posiadaniu jakichkolwiek akcji NWR lub OKD.

 

Osiągnięto również porozumienie między New World Resources oraz większością wierzycieli, gdy tymczasowo poniży się wymagany poziom środków pieniężnych, które firma musi utrzymać. „Głowni wierzyciele super kredytu senioralnego zgodzili się się na czasowe zawieszenie i tymczasową umowę w kwestii zmniejszenia minimalnej ilości gotówki, którą NWR musi utrzymywać na kontach bankowych,” sprecyzował Gareth Penny.

Według niego najważniejsze części składowe spółki OKD mogą by ekonomicznymi również teraz, przy niskich cenach węgla. „Jeśli chodzi o zamknięcie kopalni Pasków, to decyzję podejmiemy w drugim kwartale,” powiedział prezes zarządu NWR.

 

Spółka zamknęła rok 2015 z długiem netto w wysokości 298 mln euro i z gotówką na poziomie 86 mln euro.

 

Kluczowym priorytetem dla 2016 roku, jak zapewnił Penny, będzie zapewnienie dostatecznej płynności finansowej na bieżącą działalność. Środki pieniężne, które będą do dyspozycji, będą miały wpływ na strategiczne decyzje w odniesieniu do aktywów spółki, jak również możliwość realizacji projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

 

W ramach NWR doszło do kilku zmian personalnych. Peter Kadas i Charles Harman zrezygnowali z pełnionych stanowisk we wszystkich spółkach grupy NWR.

"Myślę, że udało nam się zdobyć potrzebną przestrzeń manewrową tak, by móc wdrożyć konieczne zmiany i upewnić się, że firma zbudowana jest na solidnym fundamencie. Tym samym otwieramy nowy rozdział w historii OKD,” zakończył Gareth Penny.

Atrakcje