Nowości

Wyniki NWR za IV kwartał 2015

New World Resources Plc (NWR), firma matka OKD, ogłosiła wyniki w zakresie wielkości produkcji, sprzedaży i średnich cen sprzedaży w czwartym kwartale 2015 r.
NWR za ten okres sprawozdawczy wydobyła 2,304 mln ton węgla kamiennego. Klienci indywidualni następnie odebrali 1,094 mln ton węgla koksującego i 1,497 mln ton węgla energetycznego. Średnie zrealizowane ceny wahały się w granicach 86 lub odpowiednio 48 euro za tonę.
Całkowita objętość produkcji przekroczyła w ostatnim roku o 20 tysięcy ton granicę ośmiu milionów ton, przy średniej cenie sprzedaży 90 euro za węgiel koksowy i około 50 euro za tonę węgla energetycznego. Dla przedstawienia ogółu sytuacji podajemy, że NWR w 2015 roku sprzedała łącznie prawie 4,3 mln ton węgla koksowego i 3,7 mln ton węgla energetycznego. Wyniki finansowe za cały rok ubiegły zostaną opublikowane 24 lutego 2016 r.

Atrakcje