O nas

Profil spółki

OKD prowadzi działalność gospodarczą w bardzo perspektywicznej dziedzinie i wyróżnia się za sprawą:

OKD, a.s. jest  jednym z największych prywatnych pracodawców w Republice Czeskiej. Działa w województwie morawsko-śląskim. Podstawową czynnością OKD jest wydobywanie wysokiej jakości węgla kamiennego z niską zawartością siarki (mniej niż 1%). Jest on stosowany przede wszystkim w przemyśle energetycznym i hutniczym, ale także w innych sektorach.

 

Na czym budujemy

Węgiel bywa kojarzony z przestarzałą orientacją gospodarki na przemysł ciężki, przestarzałą eksploatacją i degradacją środowiska. W rzeczywistości już teraz rośnie zainteresowanie wysokiej jakości węglem używanym w hutnictwie, za sprawą dużego popytu na żelazo i inne surowce w błyskawicznie rozwijającej się gospodarce azjatyckiej. Jego znaczenie w gospodarce światowej będzie stale wzrastało, wraz z malejącymi zasobami ropy i gazu ziemnego oraz postępami w rozwoju produkcji wysokiej jakości paliw ciekłych i gazowych z węgla.

 

Nie jesteśmy tylko producentami

Wydobycie, obróbka i sprzedaż węgla jest podstawowym, jednak nie jedynym zadaniem OKD. Jako trzeci największy prywatny pracodawca w Republice Czeskiej i jeden z największych podmiotów gospodarczych w regionie, firma w istotny sposób wpływa na oblicze krajobrazu,środowisko naturalne, zatrudnienie i życie codzienne mieszkańców.

 

Głównymi motywami, jakimi kieruje się w swej działalności OKD, są odpowiedzialność, dobrobyt, stabilność i progresywność. Wyrazem tych usiłowań jest takżekodeks etyczny OKD. Ochronę prywatności i danych osobowych firma uważa za swój naturalny obowiązek. Dlatego przedstawia informacje o zasadach i regułach przetwarzania danych osobowych i ich ochronie.

Atrakcje