Wyniki finansowe

Wyniki 2006 roku

W roku 2006 Spółka OKD osiągnęła zysk w wysokości 4,752 miliarda koron czeskich przed opodatkowaniem. Po opodatkowaniu zysk spółki wyniósł 3,571 miliarda koron.


Wydobycie na zbyt w obwodzie w roku 2006 przekroczyło 13 milionów ton (przyrost o 252 tysiące ton w porównaniu z rokiem 2005). Ogółem sprzedano 13,5 miliona ton węgla kamiennego (przyrost o 736 tysięcy ton węgla w porównaniu z rokiem 2005). Zwiększyła się także ilość sprzedanego koksu, która w minionym roku wyniosła 1,3 milona ton (o 160 tysięcy ton więcej w porównaniu z rokiem 2005).


Całkowite dochody spółki w roku 2006 przekroczyły 39 miliardów koron (o 3,9 miliarda koron mniej niż w roku 2005). Spadek dochodów ze sprzedaży towarów i produktów spowodowany był przede wszystkim niesprzyjającym trendem cen węgla i koksu w roku 2006.


Wydatki spółki w roku 2006 wyniosły 35,5 miliarda koron. Ich wzrost o 268, 3 miliona koron spowodowany był przede wszystkim amotryzacją różnicy w wycenie majątku OKD w wysokości 767,5 miliona koron oraz zwiększeniem kosztów transportu węgla i koksu po przejęciu Oddziału paliw od spółki Metalimex w czerwcu 2006.
 
Inwestycje OKD w roku 2006 przekroczyły sumę 2 miliardów koron. W dużej cześci związane były z zakupem urządzeń i maszyn górniczych oraz ich modernizacją. Spółka w znacznym stopniu inwestowała do prac odkrywkowych, związanych z udostępnieniem zasobów węgla w kopalniach Darkov, ČSA, Paskov i ČSM. OKD inwestowało dalej w urządzenia chłodzące, które pomogły poprawić warunki mikroklimatyczne w wyrobiskach górniczych. Inwestycje dotyczyły także terenów powierzchniowych, przykładowo modernizacji ciepłowni Kopalni ČSM czy rekonstrukcji i modernizacji wykończalni w kopalniach Darkov i Lazy.


Średnia liczba zatrudnionych w OKD w roku 2006 wyniosła 17 334 osób, czyli o 943 mniej niż w roku 2005. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się wydajność pracy z ROTP o 3,2% na jednego pracownika. Średnie miesięczne wynagrodzenie w roku 2006 wyniosło 27 316 koron, czyli o 8,2% więcej niż w roku 2005.

Atrakcje