Wyniki finansowe

Wyniki 2011 roku

W 2011 roku spółka OKD, S.A. (dalej tylko OKD lub Spółka) osiągnęła zysk wartości 7,533 miliarda koran brutto i 6,096 miliarda koron netto (wszystkie dane podano zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej - IFRS).

 

EBITDA za 2011 r. wynosi 12,1 miliarda Kcz.

 

Łączne przychody Spółki osiągnęły w 2011 r. wartość 44,435 miliarda koron.

 

Sprzedanej ogółem 11,196 milionów ton węgla kamiennego. Ilość sprzedanego koksu osiągnęła 555 000 ton.

Łączna wartość aktywów Spółki wyniosła na koniec 2011 roku 48 434 milionów.

 

Inwestycje Spółki w 20011 r. osiągnęły wartość 4,57 miliarda koron. W dużej mierze dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń górniczych oraz ich modernizacji. Spółka dużo inwestowała w roboty kapitalne związane z udostępnieniem zasobów węgla i w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

 

Średnia liczba własnych pracowników w OKD wynosiła w 2011 r. 13 305 osób. Średni miesięczny zarobek osiągnął w 2011 r. wartość 36 498 Kcz.

Atrakcje