Wyniki finansowe

Wyniki 2012 roku

W 2012 roku spółka OKD, S.A. (dalej tylko OKD lub Spółka) osiągnęła zysk wartości 1,549 miliarda koran brutto i 1,204 miliarda koron netto (wszystkie dane podano zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej - IFRS).

 

EBIT za 2012 r. wynosi 2,1789 miliarda koron.

 

Łączne przychody Spółki osiągnęły w 2012 r. wartość 35,601 miliarda koron.

 

Sprzedanej ogółem 10,245 milionów ton węgla kamiennego. Ilość sprzedanego koksu osiągnęła 550 000 ton.

 

Łączna wartość aktywów Spółki wyniosła na koniec 2012 roku 43 203 milionów.

 

Inwestycje Spółki w 20012 r. osiągnęły wartość 5,577 miliarda koron. W dużej mierze dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń górniczych oraz ich modernizacji. Spółka dużo inwestowała w roboty kapitalne związane z udostępnieniem zasobów węgla i w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

 

Średnia liczba własnych pracowników w OKD wynosiła w 2012 r. 13 068 osób. Średni miesięczny zarobek osiągnął w 2012 r. wartość 37 149 Kcz.

 

Atrakcje