Środowisko naturalne

Muły węglowe

Muły węglowe OKD w liczbach
  • produkcja w r. 1990: 1,49 mil. T
  • produkcja w r. 1995: 0.19 mil. T
  • produkcja w r. 1998: 0 T

Muły węglowe powstają przy obróbce węgla. To mieszanina bardzo drobnych cząstek węgla rozproszonych w wodzie. W związku z poprawą jakości procesu obróbki, aktualnie muły węglowe nie są już produkowane. Zgromadzone w historycznych, starych zbiornikach wykorzystywane są dziś do celów energetycznych lub innych celów związanych z obróbką.


Okres największej produkcji mułu wiąże się z zastosowaniem kombajnów węglowych na przełomie 50.-60. lat minionego stulecia. Dramatyczny spadek nastąpił z kolei w latach 90. a związany był z zahamowaniem wydobycia i nowymi technologiami obróbki mułu.

 

Likwidacja odmulaczy i zastosowanie mułów

Opróżniony odmulacz poddany zostaje zwykłemu procesowi sanacji i rekultywacji. Muły węglowe nie są sprzedawane przez OKD w sprzedaży detalicznej jako paliwo.

Atrakcje