Środowisko naturalne

OKD i środowisko naturalne

priroda2.jpgPomimo że OKD nie jest przedsiębiorstwem najbardziej negatywnie wpływającym na stan środowiska (dużo bardziej zatruwa go metalurgia, energetyka czy przemysł chemiczny), uświadamia sobie swoją odpowiedzialność za wyjątkowe walory tutejszego krajobrazu.

 

Regiony ostrawski i karwiński nie reprezentuje już tylko przemysł i od dawna nie są one „czarne”. W pobliżu byłych i czynnych kopalni i ich oddziałów powierzchniowych znaleźć można wiele cennych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Na przykład Ostrawa, Hawierzów i Karwina to miasta z dużą ilością zieleni. Można wybrać się na spacer północnym skrajem rezerwatu krajobrazowego Nadodrze w Swinowie i Polance, tworzonego przez zespół stawów i odnóg rzeki Odry z zielonymi połaciami łąk i stanowiącego cenny obszar ornitologiczny.

 

Na wzgórzu Landek znaleźć można cenne drzewostany, strefę badań archeologicznych (słynna, unikatowa Landecka Wenus z hematytu), gród słowiański, zachowane do dziś wyjścia pokładów węgla na powierzchnię, ścieżkę dydaktyczną czy muzeum górnictwa.

 

Kopalnie kształtują przyrodę

Działalność górnicza w regionach ostrawskim i karwińskim przyczyniła się do powstania wielu obszarów cennych pod względem biologicznym. W bezodpływowych nieckach obniżeniowych powstały mokradła i jeziora, w których żyją chronione gatunki roślin i zwierząt, wyparte z terenów zasiedlonych przez człowieka. Na hałdach znalazły dogodne stanowiska rośliny ciepło- i sucholubne. Tymczasowe schronienie znajdują tu przelatujące ptaki. Między innymi także rekultywacjom realizowanym z dużym wyczuciem po zakończeniu eksploatacji regiony ostrawski i karwiński zawdzięczają to, że należą do tych obszarów Republiki Czeskiej, które mogą pochlubić się występowaniem rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt.

 

Atrakcje