Rekultywacja

Historia rekultywacji

Pierwsze próby zazieleniania hałd i zwałowisk podejmowali spontanicznie górnicy z pobliskich kolonii.

 

W celu przywrócenia naturalnych wartości terenom zdegradowanym opracowano w 1954 roku program zakrojonych na szeroką skalę rekultywacji obszarów na terenie Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego (OKR). W ramach programu zostały w ówczesnym przedsiębiorstwie państwowym OKR – Budowy Górnicze Ostrawa utworzone dwa ośrodki rekultywacji, które później, w reakcji na zwiększające się wymagania pod względem prac rekultywacyjnych, stały się podstawą samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego OKR - REKULTYWACJE.

 

W ramach zmian organizacyjnych po „aksamitnej” rewolucji w listopadzie 1989 roku firma stała się zakładem filialnym OKD, który w 1991 roku stał się spółką akcyjną z większościowym udziałem OKD.

 

Obecnie prace rekultywacyjne na rzecz OKD wykonują podmioty zewnętrzne.

 

Atrakcje