Rekultywacja

Współczesność rekultywacji

Od połowy lat 90. minionego stulecia do chwili obecnej zrealizowano wiele dużych projektów rekultywacyjnych. Na przykład w 2013 roku prowadzono prace rekultywacyjne na obszarze o powierzchni 746 hektarów.

 

Koszty rekultywacji przedstawiają dla spółki OKD z długofalowego punktu widzenia 30 % wszystkich kosztów związanych z łagodzeniem następstw działalności górniczej. Dzięki temu, że w finansowaniu usuwania szkód partycypowało także państwo, udało się przyspieszyć tempo prac rekultywacyjnych w karwińskiej części zagłębia, które pochłonęły do 1991 roku 10,5 miliardów koron. W regionie ostrawskim z powodu wygaszenia górnictwa nie dochodzi już do powstawania nowych szkód górniczych i proces łagodzenia skutków działalności górniczej nie jest już tak intensywny.

 

W 2013 roku było w toku 48 przedsięwzięć rekultywacyjnych (18 na etapie rekultywacji technicznej i 30 na etapie rekultywacji biologicznej), z czego 9 przedsięwzięć było finansowane z funduszy państwowych za pośrednictwem ministerstwa finansów, a pozostałych 39 z własnych źródeł spółki OKD.

 


Atrakcje