Środowisko naturalne

Zjawiska powierzchniowe związane z wydobyciem

Typowym przejawem głębinowej eksploatacji zasobów węgla są odkształcenia powierzchni nad wyeksploatowanymi złożami. W krańcowym przypadku może dochodzić do destrukcji zabudowań. Wielkość i zakres zmian na powierzchni jest wprost proporcjonalna do miąższości pokładów, ilości wydobytego urobku i intensywności prac. Zależy także od składu górotworu i innych okoliczności.

Na przykład w regionie ostrawskim zanotowano obniżenia terenu nawet o 20 metrów. Zamek śląsko-ostrawski osiadł od chwili rozpoczęcia eksploatacji o 14 metrów.

 

W regionie karwińskim, gdzie są eksploatowane pokłady grube, dochodzi do jeszcze większych obniżeń, miejscami nawet o ponad 40 metrów. Kościół św. Piotra z Alkantary w pobliżu byłej Kopalni „Gabriela” osiadł o 33 metry.

 

Deformacje powierzchni nie kończą się wraz z zakończeniem wydobycia, ale przez jakiś czas jeszcze dobrzmiewają. Zmiany spowodowane przez wydobycie, włącznie z ich dobrzmiewaniem, można w znacznym stopniu przewidywać na podstawie obliczeń wynikających z metody Budryk-Knothe.Atrakcje