Zjawiska powierzchniowe związane z wydobyciem

Pozwolenia na budowę na terenach wydobywczych

Okolice złóż węgla podlegająprawu górniczemu , które definiuje kilka stref. Strefy te ustanowione są w związku z ochroną terenu złóż. Ma ona pierwszeństwo przed jakąkolwiek ingerencją na powierzchni, która mogłaby zagrozić wydobyciu. Jedynym wyjątkiem są budowle użyteczności publicznej. Warunki i proces udzielania zgody na budowę w różnych strefach reguluje Prawo górnicze, nie są one wymysłem OKD.


Jeśli ktoś chce budować w strefie ochrony złóż (przykładem takiego terenu są okolice Dembovec i Zálesí w gminie Dětmarovice), musi oprócz zwykłych czynności administracyjnych związanych z budową domu, uzyskać pozwolenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej IMGE, która oceni ewentualny wpływ budowy na złoża i zaproponuje sposób jej zabezpieczenia przeciwko wpływom wydobycia, jeśli te mogłyby zagrozić jej bezpieczeństwu.

Atrakcje