Zjawiska powierzchniowe związane z wydobyciem

Wydobycie i gminy

Eksploatacji węgla towarzyszy opinia niszczyciela gmin leżących na obszarze górniczym. W odróżnieniu od przeszłości, dziś ustalenie zasad wzajemnego współżycia jest jednak sprawą kompromisu.

 

Warunki eksploatacji górniczej regulują rzetelne umowy między zainteresowanymi miastami lub gminami i spółką węglową. Oprócz tego przedstawiciele kierownictwa poszczególnych kopalń regularnie spotykają się zarówno z przedstawicielami miast i gmin, jak i z członkami inicjatyw obywatelskich, żeby wspólnie rozwiązywać aktualne problemy.

 

Wydobycie węgla ma niekwestionowane następstwa, które są widoczne przede wszystkim w postaci odkształceń terenu. Szkody górnicze są rekompensowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na odszkodowania wydaje spółka OKD rocznie kilkadziesiąt milionów koron.Atrakcje