Warto wiedzieć

Kodeks Etyczny Spółki

Dyrekcja OKD uchwaliła nowy Kodeks Etyczny Spółki obowiązujący wszystkich pracowników firmy. Definiuje on podstawowe wartości oraz sposoby prowadzenia przedsiębiorstwa, którymi kieruje się OKD, prowadząc swoją działalność gospodarczą.
Chociaż nie chodzi o wiążący przepis prawny, ani wewnętrzną zasadę przedsiębiorstwa kodeks jest wyrażeniem moralnego zobowiązania każdego pracownika OKD.
Pełne brzmienie kodeksu

Atrakcje