Wydobywamy węgiel

Wydobywamy węgiel

 OKD wydobywa węgiel kamienny w karwińskiej części rejonu ostrawsko-karwińskiego. Węgiel to skała pochodzenie biologicznego, jedno z najważniejszych skamieniałych paliw. W rzeczywistości węgiel to energia słoneczna magazynowana przez długi czas w wyniku biologicznych i geologicznych procesów.

 

Wszystkie kopalnie OKD są głębinowe, węgiel wydobywa się za pośrednictwem szybów i systemu sztolni – dziś już tylko przy użyciu środków mechanicznych.

 

W przyszłości energetyczne znaczenie węgla jeszcze wzrośnie, wbrew niedawnemu zmniejszaniu roli tego surowca. Jego zasoby szacuje się na minimalnie 200 - 300 lat (ropy na 40 - 50 lat, uranu na 100 lat). Istnieją już dziś technologie, na podstawie których możemy przerobić węgiel na płynne bądź gazowe, ekologicznie oszczędne paliwa. A wszystko to wraz ze wszystkimi zaletami produktów ropopochodnych, zaś bez właściwych im wad, a w szczególności negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Atrakcje