Historia wydobycia węgla

Pierwsza republika czechosłowacka

Powstanie samodzielnego państwa z radością przywitała także większość mieszkańców rejonu ostrawskiego. Tutejsze kopalnie znalazły się jednak w nowej sytuacji, na którą nie były przygotowane. Nowa republika była małym rynkiem zbytu, dodatkowo na czechosłowackim rynku węglowym zaczęły się pojawiać zagraniczne firmy, głównie z Polski i Niemiec. Eksport kierowano więc przede wszystkim do mniej rozwiniętych krajów południowo – wschodniej Europy, nie posiadających własnych źródeł.


W czasie pierwszej republiki kontynuowano proces koncentracji kapitału. Liczba ośrodków wydobywczych spadła do roku 1937 do siedmiu:

  • Austriacka spółka górniczo-hutnicza
  • Witkowicki ośrodek górniczo – hutniczy
  • Północna kolej Ferdynanda
  • Fabryki węgla kamiennego Orlová-Lazy
  • Kopalnie i koksownia Larisch-Monnichovy
  • Kopalnie węgla kamiennego i koksownia Jana Wilczka
  • Państwowe przedsiębiorstwo górnicze w Porubě

Pomimo, że kopalnie (tak samo jak cały rejon osrtrawski) dotknął głęboki światowy kryzys gospodarczy, w czasie pierwszej republiki zwiększyła się dynamika wydobycia. Dokumentują to m.in. dane o ilości węgla wydobytego w roku 1937 – w całym regionie wydobycie dosięgło rekordowych 13 milionów ton.

Atrakcje