Wydobywamy węgiel

Jak powstał węgiel?

Węgiel powstawał w bagnistych ekosystemach zagłębień jezior, delt rzek lub nisko położnych terenów na skrajach lądów z prehistorycznych roślin. Te najpierw, dzięki energii słonecznej, tworzyły z powietrza, wody i substancji mineralnych węglowodory. Po obumarciu dostawały się pod powierzchnię mokradeł, gdzie w środowisku bez obecności tlenu nie mogły rozłożyć się drogą naturalnych procesów biologicznych. Dowodów na takie pochodzenie węgla i gatunkowego składu prehistorycznych ekosystemów dostarczają liczne aaa odkrycia paleontologiczne.

 

Kolejne procesy geologiczne przykryły warstwy pochodzenia biologicznego innymi materiałami – często działo się to nagle, za sprawą różnego rodzaju katastrof. Świadczą o tym często bardzo ostre przejścia między pokładem węgla a przyległą skałą.

 

Masa początkowo podobna do torfu stopniowo dostawała się na większe głębokości. Za sprawą zwiększającego się ciśnienia i temperatury była z niej wypierana woda i inne substancje a w ten sposób wzrastała ilość węgla.

 

Przemianę substancji biologicznych w węgiel w uproszczony sposób ukazuje równanie:

substancje biologiczne (celuloza) = tlenek węgla + woda + metan + czysty węgiel

 

Podaje się, że do powstania pokładu węgla o grubości adu jednego metra potrzebna była około 30 metrowa warstwa torfu. Jakość węgla jest tym wyższa, im dłużej przebiegał przedstawiony proces – najdoskonalszym i końcowym produktem zwęglania jest grafit o prawie 100% zawartości węgla.

 

Największe i najlepsze pokłady węgla powstawały w okresie paleozoiku, znamiennie nazywanym karbonem w czasie którego powstał także ostrawsko – karwiński węgiel. Węgiel powstawał także w okresie paleozoiku zwanym permem i w czasie późniejszym. Wraz z postępem czasu jakość zwęglania zmniejsza się – innymi słowy nie tylko wino i whisky im starsze tym lepsze.

 

W bagnistych ekosystemach węgiel powstaje do dziś, więc zdolny prawnik miałby sznsę obronić tezę, że można go nazwać wciąż odnawiającym się źródłem. Z powstającego dziś surowca cieszyć się będą dopiero nasi potomkowie za 10 lub 100 milionów lat.


Nieorganiczne pochodzenie węgla?

Jako zabawną ciekawostkę przedstawić można także pogląd, według którego węgiel nie powstał z substancji biologicznych, lecz jest pochodzenia nieorganicznego.

Atrakcje