Wydobywamy węgiel

Jak się wydobywa w OKD

Zakład wydobywczy OKD, a.s., jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej, który prowadzi wydobycie w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Wszystkie kopalnie OKD są głębinowe, węgiel wydobywa się za pośrednictwem szybów i systemu sztolni – dziś już tylko przy użyciu sprzętu zmechanizowanego i nowoczesnych technologii. Wydobycie głębinowe odbywa się w złożonych warunkach geologicznych w pokładach sięgających głębokości wielu setek metrów.

Węgiel pochodzenia karbońskiego wydobywany jest z ostrawskich i karwińskich złóż węglonośnych. Grubość głębiej położonych pokładów w okręgu ostrawskim (wydobywa je Zakład Górniczy Nr 3 – dawna Kopalnia „Pasków”, „Starzycz” i ruch „Łazy”) wynosi od 0,8 do 1,5 m. Grubość pokładów w Okręgu Karwińskim wynosi zaś od 1 do 6,5 metrów.

Aktualnie wydobycie jest prowadzone w czynnej części rejonu na powierzchni 133,65 km2 w osmiu obszarach wydobywczych kopalni:

 

 1. Zakład Górniczy nr 1
  1. zaklad ČSA
  2. zaklad Lazy
  3. zaklad Darkov
 2. Zakład Górniczy nr 2
  1. zaklad północ
  2. zaklad południe
 3. Zakład Zakończenie – Południe
  1. zaklad Staříč
  2. zaklad Chlebovice
 4. WOJ Kopalnia Frenštát
  (w stanie konserwacji)

 

Wydobyty węgiel poddaje się obróbce w wykańczalniach poszczególnych kopalni i w oparciu o parametry jakościowe dzieli na węgiel odpowiedni do koksowania i węgiel energetyczny.

Atrakcje