Jak się wydobywa w OKD

Nasi klienci

Węgiel produkowany przez OKD koresponduje swym składem i jakością nie tylko z wymaganiami technologicznymi klientów, ale także z potrzebami środowiska. Znajduje zastosowanie w koksowniach (mniej więcej połowa produkcji), elektrowniach i ciepłowniach, cementowniach, bądź też w instalacjach energetycznych przedsiębiorstw hutniczych, maszynowych czy chemicznych w kraju i za granicą.

 

Charakter i wielkość produkcji sprawiają, że w relacjach gospodarczych preferowane są bezpośrednie i długofalowe kontrakty.

 

Klienci krajowi

Około dwóch trzecich sprzedaży realizowanych jest ze znaczącymi krajowymi odbiorcami hutniczymi i energetycznymi, których roczny odbiór przekracza setki tysięcy ton. Dla pokrycia potrzeb sfery komunalnej, mieszkańców i małych podmiotów gospodarczych zawierane są umowy z firmami hurtowymi, które dysponują odpowiednim sprzętem do dystrybucji małych ilości. Bezpośrednie stosunki handlowe nawiązywane są także z końcowymi użytkownikami, którzy odbierają regularnie dziesiątki tysięcy ton rocznie.

Głównymi odbiorcami są duże przedsiębiorstwa hutnicze i energetyczne. Ponad 74% produkcji przeznaczonej na rynek krajowy kierowanych jest do pięciu najważniejszych odbiorców:

 

 • ArcelorMittal Ostrava
 • MORAVIA STEEL, a.s.
 • OKK Koksovny, a.s.
 • Dalkia Česká republika, a.s.
 • ČEZ, a.s.

 

Eksport za granicę

Istotną cześć dostaw tworzą dostawy kierowane za granicę (do Austrii, Niemiec, Polski, Węgier i na Słowację). Do najważniejszych kontraktów w eksporcie węgla i koksu należą umowy zawarte w większości przypadków na bazie długofalowej, np. z następującymi klientami:

 

 • U.S. Steel Košice, s. r. o.
 • Voestalpine Rohstoffbeschaffungs-GmbH
 • DBK-Donau Brennstoffkkontor GmbH
 • Verbund-Austrian Thermal Power GmbH & Co KG
 • Arcelor Mittal Poland S.A.
 • SWM Services GmbH

 

Atrakcje