Jak się wydobywa w OKD

Wstrząsy kopalniane

Důlní otřesyWstrząsy sejsmiczne łączą się z wydobyciem węgla nierozerwalnie. Powstają w wyniku uwolnienia energii w masywie skalnym. Przy wydobyciu węgla zmienia się struktura skalnego masywu i w ten sposób powstają puste, podziemne miejsca. W wyniku wydobycia skały zagęszczają się, co wytwarza w nich napięcie i gromadzi energię, która w pewnym momencie może się uwolnić. Do wstrząsów i osunięć dochodzi w największym stopniu w pokładach siodłowych, w których znajdują się stałe skały nadkładowe. Osunięć jest dużo, ale skutkiem tylko niektórych z nich mogą być zniszczenia wyrobisk górniczych.


Firmy wydobywcze na całym świecie starają się zapobiegać tragediom tego typu, jednak wstrząsy bardzo ciężko przewidzieć (tak samo, jak w przypadku trzęsień ziemi).


OKD ogłosiło walkę przeciw wstrząsom w roku 1975 i od tego czasu do działań prewencyjnych inwestuje znaczne sumy (setki milionów koron rocznie). Do śledzenia wstrząsów kopalnia ma specjalną sieć mierników, którą zarządza spółka córka OKD, DPB, a. s. v Paskově.


Specjaliści z pomocą specjalnych urządzeń systematycznie badają wstrząsy, obserwują właściwości skał i rozwój napięcia poszukując doskonalszych metod prognozowania. Napięcia w nadkładach spółka stara się zniwelować za pomocą wierceń i częściowych odstrzałów.

Atrakcje