Jak się wydobywa w OKD

Wydobycie węgla i gazu w Beskidach?

Istnienie bogatych złóż węgla kamiennego i metanu pod Beskidami jest geologicznie potwierdzonym faktem, który wywołuje wiele emocji a niekiedy bywa wykorzystywany dla celów określonych grup czy osób. Niektórzy twierdzą, że OKD pod pozorem wydobycia metanu próbuje rozpocząć wydobycie węgla we Frenštácie.


W rzeczywistości wygląda to jednak inaczej. W roku 2000 spółka OKD podpisała memorandum, w którym zobowiązuje się, że w aktualnych warunkach geopolitycznych i ekonomicznych na terenie użytkowania złóż węgla kamiennego nie rozważa wydobycia tego surowca w kopalni Frenštát. Złoża były zabezpieczone a węgiel przepisany z zasobów bilansowanych do niebilansowanych. Aktualnie jego użytkowania nie bierze się pod uwagę ani w ramach państwowego programu energetycznego, ani w ramach planów OKD.

 


Dotychczas badania prowadzone były tylko z powierzchni, przy pomocy pierwotnych wierceń. W związku z tym, że sposób ten uniemożliwia dokładne poznanie zasobów gazu w pokładach, OKD, za pośrednictwem swojej spółki IMGE złożyło podanie o przeprowadzenie badawczych prac kopalnianych w kopalni Frenštát. Dokładnego zbadania zasobów zastrzeżonego pokładu za pomocą odpowiednich badań wymaga od organizacji także ustawa nr. 44/1998 Kodeks o ochronie i użytkowaniu bogactw mineralnych (prawo górnicze).


Badania te w żadnym wypadku nie oznaczają otwarcia nowych terenów wydobywczych czy ponownego otwarcia starych kopalni.

 

 

Atrakcje