Wydobywamy węgiel

Nowoczesne technologie

Duże zmiany strukturalne, które miały miejsce w OKD w latach 90. Miały także wpływ na technologie wydobycia węgla. Zahamowanie wydobycia w rejonie ostrawskim i petřvaldskim oznaczały koniec wydobycia w niskich pokładach - a więc koniec korzystania z niskich kombajnów, skrobaków i odpowiednich umocnień ścian. W niskich pokładach dominowała technologia pługów węglowych (jedyna stosowana w kopalni Paskov). Stopniowo wzmocniono wydobycie dużych i bardzo dużych pokładów na całą moc i kontrolowany zawał. Zmieniła się technika. Aktualnie używane są:

 

  • kombajny
  • pługi
  • wzmocnienia mechaniczne


Zestaw maszyn wciąż jest bardzo bogaty, dominują urządzenia z eksportu, głównie z Polski. Wydobywczą i ekonomiczna podstawą OKD stały się kompleksy wydobywcze o dużej powierzchni.


Metodą wydobywczą jest kierunkowe ścianowanie na kontrolowany zawał. Węgiel wydobywany jest przy pomocy kombajnów i pługów. Do umacniania ścian stosuje się mechaniczne i indywidualne, hydrauliczne wzmocnienia.

Atrakcje