Wydobywamy węgiel

Ostrawsko-karwińskie zagłębie węglowe

Ostrawsko-karwińskie zagłębie węglowe jest częścią Zagłębia Górnośląskiego , które w większej części leży na terenie sąsiedniej Polski. Jego powierzchnia wynosi około 7000 kilometrów kwadratowych, z czego na Republikę Czeską przypada tylko około 1500 kilometrów kwadratowych. Chodzi o tereny w okolicach miast Ostrawy, Karviny, Czeskiego Cieszyna, Frenštátu pod Radhoštěm i innych, na których znajdują się węglonośne warstwy. z okresu karbońskiego .

 

Znajdujące się na terenie naszego kraju ostrawsko-karwińskie zagłębie węglowe dzieli się z kolei na obszary:

  • ostrawsko-karwiński - na którym wydobycie przebiega już od dłuższego czasu i ma znaczący wpływ na obraz krainy i zjawiska społeczne
  • podbeskidzki - na którym wydobycie nie przebiega.

Południowe granice czeskiej części zagłębia nie są do tej pory sprawdzone, większość uważa, że węglonośne warstwy karbońskie ciągną się do znacznych głębokości na znacznych odległościach.

 

W rejonie ostrawsko-karwińskim wyróżniamy złoża ostrawsko – karwińskie . Ostrawskie powstały w środowisku nadmorskim, pod wpływem częstej działalności wulkanicznej i wyróżnia się bardziej jakościowym węglem w pokładach mniejszej grubości. Z kolei młodsze złoża karwińskie tworzyły się po całkowitym ustąpieniu morza.

 

Różni autorzy podchodzą do podziału regionu ostrawsko – karwińskiego z różnych punktów widzenia. Jest traktowany jako region:

  • geologiczny
  • geograficzny
  • historyczny
  • socjologiczny

 

Wbrew temu, że na terenie naszego kraju znajduje się tylko niewielka część dzisiejszych zasobów węgla, rejon ostrawsko-karwiński OKD to główny obszar wydobycia węgla kamiennego w Republice Czeskiej: tu znajduje się 90% wszystkich naszych złóż tego surowca. Wysoki jakościowo węgiel koksowy z OKR miał znaczący udział już w gospodarce Austro –Węgier, a jeszcze większy zyskał po powstaniu niepodległej Czechosłowacji. Wówczas na ostrawskim węglu oparto cały przemysł metalurgiczny i znaczą część energetyki. Szczególne znaczenie miał tutejszy węgiel w okresie powojennej republiki, kiedy to podczas zakrojonej na szeroką skalę industrializacji zmienił się obraz całego regionu.

Atrakcje