Wydobywamy węgiel

Przyszłość

W związku ze zmniejszającymi się zasobami ropy węgiel w niedalekiej przyszłości stanie się jedynym, ekonomicznie dostępnym skamieniałym paliwem. W wielu przypadkach będzie musiał zastąpić ropę i to zarówno w przemyśle chemicznym, jak i innych dziedzinach.


Szczególną wagę przywiązuje się jednak do przyszłego zastosowania w dziedzinie energetyki. Specjaliści szukają tanich metod przerobienia węgla na jakościowe, ekologiczne paliwo do samochodów oraz poprawy jego właściwości przy spalaniu w elektrowniach. Nie chodzi o nic nowego – problem zastąpienia produktów ropopochodnych węglem rozwiązały już Niemcy w czasie wojen światowych z pomocą technologii produkcji benzyny syntetycznej.

 

Węgiel z czystego węgla lub jego spalin w przyszłości stanie się podstawą do produkcji nowych materiałów, które zastąpią metale i plastiki.

Możliwości przyszłego zastosowania węgla:

Atrakcje