Przyszłość

Nowe szanse węgla przy produkcji energii

uhli_horici.jpgWspółcześnie na świecie węgiel wciąż jest najbardziej znaczącym źródłem energii elektrycznej a wraz ze zmniejszającymi się zasobami ropy i gazu jego udział w tej branży będzie coraz bardziej znaczący. Wbrew wszystkiemu węgiel stanie się najbardziej znaczącym surowcem energetycznym XXI wieku. W związku z tym duża wagę przykłada się do rozwoju efektywniejszych i czystszych metod jego spalania i przerabiania na energię elektryczną. Unia Europejska wszechstronnie popiera rozwój nowych metod energetycznego wykorzystania węgla.


Aktualnie za perspektywiczne uważa się następujące metody:

 

Spalanie proszkowe

Impulsem do rozwoju tej technologii były projekty Clean Coal Technology wspierane przez amerykańskie ministerstwa energetyki (Department of Energy). Opierają się one na poprawie systemów dostarczania paliwa i powietrza do płomienia, są odpowiednie przede wszystkim dla węgla z mniejszą zawartością popiołu i większą mocą opałową. W Stanach Zjednoczonych użytkuje się aktualnie około 90 technologicznych jednostek przeprowadzających spalanie proszkowe węgla o całkowitej wydajności 27 000 MW. W Niemczech powstaje 7 takich jednostek. Pojawienie się bloków na bazie spalania proszkowego w Europie oczekuje się w związku z zakończeniem okresu przydatności klasycznych elektrowni węglowych, czyli w latach 2015-2020.

 

Spalanie fluidowe

Tzw. spalanie w warstwie fluidowej zwiększa efektywność i zmniejsza poziom szkodliwości. Kilka takich urządzeń użytkuje się także w Republice Czeskiej.

 

Zgazowanie

Wykorzystanie procesów zgazowania węgla przy produkcji elektryczności pozwala uzyskać jeszcze wyższy poziom efektywności i mniejszą produkcje substancji szkodliwych, niż w przypadku spalania fluidowego. Wydajność najnowocześniejszych jednostek wynosi od 43 do 45%. Ciekawostką jest rafineria północno afrykańskiej spółki SASOL, która aktualnie oprócz energii elektrycznej z węgla produkuje też paliwa spalinowe. Zgazowanie stosuje się także w próbach wspólnego przerabiania węgla, biomasy i odpadowych tworzyw sztucznych na energię i paliwa.

Atrakcje