Przyszłość

Początki produkcji benzyny syntetycznej

Zasoby ropy nie są na ziemi rozdzielone równomiernie – większość rozwiniętych przemysłowo krajów nimi nie dysponuje. Fakt ten ma znaczący wpływ na gospodarkę i politykę, szczególnie w czasach wojen i kryzysów politycznych. W przeciwieństwie do tego złoża węgla są rozmieszczone stosunkowo równomiernie i znajdują się w wielu krajach rozwiniętych. Teoretycznie istnieje możliwość ich przerobienia na paliwa płynne, niezbędne dla transportu czy działań wojennych. Fakt ten uświadomiono sobie w Niemczech już przed pierwszą wojną światową.


Początki rozwoju benzyny syntetycznej w Niemczech związane sa przede wszystkim z imieniem profesora Friedricha Bergiuse, który już w roku 1913 uzyskał patent na technologiczny proces skraplania węgla. Przemianę czystego węgla na węglowodory podobne do ropy przeprowadzał drogą hydrogenacji podczas wysokich temperatur, w obecności katalizatora, którym był tlenek żelaza.


Proces ten udało się zastosować na skalę przemysłową dopiero w roku 1926 w koncernie IG Farben. Otrzymywany ta drogą produkt nie mógł jednak w warunkach pokojowych konkurować z produktami ropopochodnymi. Za sprawą przygotowań do nowej wojny dalszy jego rozwój wspierały znaczne inwestycje.


Nie przypadkowo także w Niemczech powstała nowa metoda rozwinięta przez Lewisa Karricka. Chodzi o tzw. niskotemperaturową karbonizację. Jej przebieg jest podobny do produkcji koksu, proces przebiega jednak podczas niższych temperatur sięgających od 450 do 700ºC. Powstałe w ten sposób smoły maja duża zawartość lekkich węglowodorów i ławo dają się przerobić na paliwa płynne.


Najbardziej znaną z metod tego rodzaju jest tzw. proces Fischera-Tropscha. Opracowali go w roku 1920 Franz Fischer i Hanz Tropsch z Kaiser Wilhelm Institute. Chodzi także o działanie wodoru na węgiel (dokładnie na tlenek węgla powstały w wyniku niecałkowitego spalania węgla) za pośrednictwem katalizatorów. Produktem dodatkowym przemiany jest gazowa mieszanka wodoru i tlenku węglowego, tzw. syngas, służący do wyrobu paliw płynnych.


Podczas drugiej wojny światowej benzyna syntetyczna była surowcem strategicznym, który pomógł Niemcom prowadzić walkę także bez dostaw ropy. Cześć produkcji miała miejsce i na naszych terenach – trwała aż do lat 50. Wraz z rosnącymi cenami ropy wraca zainteresowanie procesem Fischera-Tropscha i możliwościami jego udoskonalenia.

Atrakcje